Naše služby v rámci měsíčního poplatku 134 Kč + DPH za byt:

Právo :

 • dohled nad dodržováním zákonů
 • podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku
 • podání návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku
 • příprava a řízení shromáždění vlastníků
 • vyhotovení zápisů ze shromáždění vlastníků
 • vypracování návrhu domovního řádu
 • vypracování návrhu požárního řádu
 • vypracování návrhu stanov
 • žádost k soudu o vydání platebního rozkazu (dlužníci)

  Provoz :

  • evidence bytů, osob, změn vlastnictví
  • kontrola hospodaření s energiemi (teplo, SV. TUV, el. en.m plyn)
  • zajištění požární prevence
  • zajištění deratizace a desinsekce
  • zajištění revizí technických zařízení
  • zprostředkování pojištění majetku i osob
  • zprostředkování úvěru pro právnické osoby

  Údržba :

  • Vypracování plánu oprav a investic
  • tvorba rozpočtů a propočtu stanovení záloh
  • zajištění běžných oprav na základě rozhodnutí SVJ
  • zajištění poptávkového či výběrového řízení

  Účetnictví a daně :

  • vedení účetnictví
  • vedení úvěru
  • vyhotovení daňového přiznání SVJ
  • vyhotovení příloh k žádosti o úvěr pro SVJ
  • vyhotovení uzávěrky účetnictví
  • vyúčtování fondu údržby a oprav SVJ
  • vyúčtování plateb souvisejících s užíváním bytu
  • založení účetní závěrky do sbírky listin
  • zpracování účetní, daňové a mzdové agendy
  • zpracování daňového přiznání
  • zpracování výkazu pro ČSÚ

  Placené služby společnosti GARANT CZ:

  *Ceny těchto služeb řeší samostatné smlouvy

  • inženýrská činnost při rekonstrukci domu
  • potvrzení o energetické náročnosti bytu – (při prodeji bytu)
  • prohlášení vlastníka budovy
  • příprava opravy domu (výměna oken + zateplení)
  • zajištění odečtů a rozúčtování spotřeby energií (teplá a studená voda, teplo)
  • vyhotovení návrhu na výkon rozhodnutí nebo exekuci
  • vymezení jednotek v budově
  • vznik SVJ (ustanovující schůze za účasti notáře)
  • založení právnické osoby (pokud ještě nebyla založena)
  • zastupování u soudu
  • znalecké posudky
  • upomínání neplatících vlastníků

  Kontakt

  Jiří Hagara

  jednatel

  +420 602 491 741
  hagara@garantcz.cz

  adresa kanceláře

  SNP 566, Prachatice

  +420 383 310 105
  garant@garantcz.cz

  www.garantcz.cz

  Lucie Horáková

  účetní

  +420 607 602 240
  horakova@garantcz.cz

  Milan horák

  technik

  +420 606 486 319
  horak@garantcz.cz